UEH tổ chức Tập huấn "Hệ thống Bảo đảm chất lượng bên trong và Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo các thông lệ quốc tế"

26 tháng 01 năm 2021

Giai đoạn 2021-2026, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) xác định tập trung các hoạt động của Trường theo hướng củng cố, tăng cường thương hiệu, nâng cao danh tiếng học thuật, tiếp tục cải thiện năng lực đào tạo của đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường hoạt động nghiên cứu, công bố khoa học, và gia tăng các dịch vụ phục vụ cộng đồng. Trong đó, công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo là nhân tố cốt lõi bảo đảm sự phát triển của Trường.

Giai đoạn 2021-2026, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) xác định tập trung các hoạt động của Trường theo hướng củng cố, tăng cường thương hiệu, nâng cao danh tiếng học thuật, tiếp tục cải thiện năng lực đào tạo của đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường hoạt động nghiên cứu, công bố khoa học, và gia tăng các dịch vụ phục vụ cộng đồng. Trong đó, công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo là nhân tố cốt lõi bảo đảm sự phát triển của Trường.

Nối tiếp các hoạt động tổng rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, tổ chức tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra và bảo đảm chất lượng cấp chương trình đào tạo đã thực hiện trong năm 2020, UEH tổ chức thành công đợt tập huấn 02 ngày 20 và 21/01/2021 với chủ đề “Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo các thông lệ quốc tế”. Các diễn giả của chương trình đến từ Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh tập huấn

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Phó Hiệu trưởng chia sẻ tại buổi tập huấn

Đợt tập huấn này nhằm hỗ trợ lãnh đạo trường và các đơn vị thuộc trường, thành viên Hội đồng bảo đảm chất lượng nắm bắt được tầm quan trọng việc xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định cấp cơ sở giáo dục để có thể hoàn thiện hệ thống IQA và chuẩn bị tốt nhất cho công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài và kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo các thông lệ quốc tế.

Nội dung tập huấn xoay quanh các chủ đề: i) vai trò và tầm quan trọng và các yêu cầu về bảo đảm chất lượng (BĐCL) trong cơ sở giáo dục đại học; ii) tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục ở các phương diện chiến lược, hệ thống, chức năng và các kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; và iii) cách thức xây dựng chiến lược thực hiện kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục đáp ứng các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Các diễn giả đã cùng nhau thảo luận với lãnh đạo trường và các đơn vị thuộc trường, thành viên Hội đồng bảo đảm chất lượng về chức năng và nhiệm vụ của bộ phận bảo đảm chất lượng, các tổ công tác QA trong cơ sở giáo dục đại học; vai trò của các đơn vị và cách phối hợp triển khai tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; tầm quan trọng của hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng, chính sách chất lượng tại cơ sở giáo dục đại học; và cuối cùng là phương thức xây dựng và triển khai hệ thống công cụ giám sát, công cụ đánh giá và các công cụ bảo đảm chất lượng cho toàn Trường.

Đợt tập huấn cũng có sự tham dự và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các diễn giả đến từ Trường Đại học Quốc tế và Đại học Bách khoa, thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về quá trình tổ chức và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA) và các hoạt động tổ chức tự đánh giá, đánh giá ngoài và kiểm định quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-QA và HCERES.

Sau 02 ngày làm việc tích cực, Tập huấn đã kết thúc tốt đẹp, đem lại thông tin có giá trị và tạo ra động năng mới cho đội ngũ lãnh đạo và Hội đồng bảo đảm chất lượng. Tập huấn này là khởi đầu của một chuỗi các hoạt động tập huấn kế tiếp và triển khai hoạt động bảo đảm chất lượng của UEH trong năm 2021 và những năm sắp tới. Các hoạt động này sẽ là cơ sở quan trọng để Trường đạt được sự kiểm định và công nhận chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế trong giai đoạn 2021-2026.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo chia sẻ tại buổi tập huấn

Lãnh đạo các đơn vị tham gia trong buổi tập huấn

Tin, ảnh: Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình, Phòng Marketing - Truyền thông.

 

Chia sẻ