Tọa đàm “Policy Dialogue 2015 - Môi trường kinh doanh Việt Nam”

[Phòng A.205, sáng ngày 01/10/2015] Buổi Tọa đàm là cơ hội trao đổi một số vấn đề về văn hóa công vụ, thủ tục thuế và hải quan, vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng và việc thực thi Luật kinh doanh bất động sản 2014, hướng đến hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hội thảo "Chuẩn hóa công tác đánh giá chất lượng kết quả học tập, nghiên cứu"

[Phòng A.205, sáng ngày 20/8/2015] Hội thảo được tổ chức nhằm tạo tạo cơ hội cho các đơn vị đào tạo – nghiên cứu trong trường đại học và tập đoàn iGROUP thảo luận khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu luận văn - luận án tiếng Việt giúp đánh giá chính xác năng lực của người học và chất lượng kết quả nghiên cứu tại các đơn vị